Gå til hovedinnhold

Terrorisme; Hva?


Dette er et lengre innlegg som i bunn og grunn diskuterer følgende to rimelig kontroversielle påstander:

  • Muslimer har faktisk gode, genuine grunner til å ikke like oss;
  • Gitt hva vi har gjort mot sivilsamfunnet i Irak, og gjør mot sivile i Pakistan og Yemen, er det egentlig så urettferdig å angripe sivile tilbake?

Innledning

En ting jeg ikke liker er hvor ofte terrorisme framstilles som noe grunnleggende irrasjonelt.. noe de gale religiøse muslimene gjør. Selv om jeg gjerne kjøper at religion er en faktor i det å bestemme seg for å faktisk gjennomføre en terrorhandling; fordi å være garantert et liv i himmelen gjør det nok enklere å gå  fra dagdrøm til handling, har jeg absolutt null tro på det har noe som helst med ønsket om å utføre terror. Det skal jeg skrive mer om.

Det er også viktig å få med seg at terrorisme bare til en viss grad handler om oss. Majoriteten av muslimske terror-aksjoner rammer faktisk andre muslimer, selv om jeg også mistenker at flere av bombene i Irak nå bedre sees i sammenheng av sekterisk maktkamp enn terrorisme (altså; arabiske klaner og grupperinger som kjemper om makt og innflytelse.. gjerne ved å skade hverandre). Vi bryr oss uansett, av naturlige grunner  mer om terrorismen som rammer oss, så det er den jeg skal skrive om her.

Oss mot dem


Nordmenn snakker ofte om Asia som et sted. Jeg synes alltid det er rimelig merkelig. Fra mitt synspunkt har f.eks. Thai-kultur mange flere fellestrekk med afrikansk kultur (uhøytidelig, morsom) enn med nord-øst asiatisk kultur (rigid, regelstyrt). For veldig mange muslimer blir det på samme måte med Vesten. De ser ikke USA, Sverige, Norge og Italia. De ser vesten og den hvite mann. Jeg synes egentlig det er fair nok.

Dette har ganske store konsekvenser for hva de synes om oss. De dømmer vesten, ikke Norge. Det er særlig upraktisk fordi Irak-krigen er og var grunnleggende umoralsk. Guantanamo og Abu Ghraib er heller ikke lette å forsvare. De andre involveringene våre er jeg også generelt kritisk til; men der er det iallefall for det meste både for- og mot-argumenter.

Det er også viktig å få med seg at særdeles få muslimer har fått med seg nøyaktig hvor store demonstrasjoner det var i særlig Europa, men også USA og Canada mot Irak-krigen. Fra deres synspunkt er det rett og slett ikke forskjell på det myndighetene våre gjør og hva vi gjør. Om det er rettferdig er egentlig et veldig, veldig godt spørsmål.

Vi lever jo tross alt i demokratiske samfunn, hvor politikerene våre står til ansvar for oss. Det er jo hele grunnprinsippet i demokratiet, så når vi sender militæret vårt for å drepe andre.. har de ikke et poeng når de angriper sivil-befolkningen tilbake? Jeg må innrømme at jeg er genuint usikker her. På den andre siden gjør myndighetene våre også mye som ikke har spesielt stor støtte i befolkningen, så man kan kanskje begrunne at vi som sivilbefolkning ikke burde stå til ansvar for hva politikerene og militæret vårt har gjort.. men det er virkelig en fallitt-erklæring for demokratiet vårt.

Hvorfor liker de oss ikke?

Et viktig poeng er at rivaliseringen mellom Islam og vesten har vært definerende for den arabiske verden i mange år. Vi kjempet om kontroll over Jerusalem i mange, mange hundre år før vi endelig vant når jødene opprettet Israel for 60 år siden.. så det som har skjedd i siste årene nører opp under følelser og konflikter som er veldig gamle.

I det siste har vi angrepet Ghadaffi (som var dypt elsket i mesteparten av Afrika og særlig av Nelson Mandela (link: bbc)), angrepet Irak; hvor vi ikke bare angrep og okkuperte, men også i praksis demonterte de få statlige institusjonene som var når vi nektet medlemmer av det gamle Baath-partiet (partiet til Saddam) å jobbe for staten. Merkelig hvordan land kollapser når statsapparatet, politiet og militæret blir fjernet i løpet av et par dager. Vi har også ødelagt Jemen (se siste aftenposten innsikt (forsiden her)) og krigføringen vår i Afghanistan (som faktisk har blitt et bedre land å bo i) ser ut til å ha bi-effekten av å destabilisere og ødelegge Pakistan nå.

Når Iran i tillegg anser USA som deres erkefiende, på grunn av USA's sterke militære støtte til den ytterst blodtørstige diktatoren som styrte der før den islamske revolusjonen.. og vesten til en viss grad har støttet svarte Sør-Sudan i deres kamp mot arabiske Sudan.. så vel, vi har systematisk vært særdeles ikke-spesielt-hyggelig mot den muslimske verden.

Er dette en god nok forklaring?

Nei, at-de-ikke-liker-oss er ikke i nærheten av god nok forklaring på terrorismen. Det er derimot bakteppet for hva som skjer. Uten forståelsen av hvordan de ser verden og hva vi har gjort mot dem blir det dønn umulig å skjønne noe som helst av hvordan de tenker og resonnerer. Selv om jeg tror at å forsøke å forstå islamsk terrorisme som et enhetlig fenomen er rimelig håpløst, fordi det er snakk om såpass forskjellige etniske grupperinger, livssituasjoner og politiske meninger; så kan jeg peke på noen flere ting jeg tror er interessant:

Et dypt og gjennomgående problem i den arabiske verden er økonomisk stagnasjon. Samfunnene har vært kontrollert av diktatorer, deres utvidede familie og klan-struktur; noe som gir enkelt-individer særdeles få muligheter til å tjene penger og lage seg verdige liv. Klarer man faktisk å skape noe og tjene penger blir man en politisk trussel og knust. Mangelen på skille mellom økonomi og politikk har kort og godt stagnert verdiskapningen. Selv om fattigdom i seg selv ikke er noen forklaring jeg kjøper, så er mangelen på mulighet til å påvirke eget liv en forklaring jeg har litt tiltro til.

Selv Saudi-Arabia, som er styrtrikt, lider av dette problemet. Rigid samfunnstruktur, ingen muligheter til å skape noe selv.. kombinert med en befolkningseksplosjon som gjør at gamle måter å organisere seg på er under sterkt press; tror jeg har skapt en veldig sterk følelse av frustrasjon man ikke finner tilsvarende til i andre fattige områder.

Den arabiske verden har også noen rimelig unike sosiale problemer. Den er såpass kjønnsegregert at utenom giftermål har den jevne araber null muligheter til å se, prate med eller ha noe som helst å gjøre med kvinnfolk utenom de i direkte familie. Kombiner dette med særdeles høye priser for medgift (som i store deler av Afrika, man kjøper kvinnfolk), arbeidsledighet og særdeles få muligheter til å tjene penger så har du en veldig interessant situasjon. Mange arabere har kort og godt veldig få muligheter til å noensinne ha noe som helst med damer å gjøre. Det er ikke en bra situasjon for menn.

Når det gjelder muslimer i Europa og USA står mange av dem ovenfor en veldig komplisert identitetskrise. Hvor passer de inn? Jeg kjenner etterhvert ganske mange pakistanere; de er særdeles høflige og skikkelige folk, ofte med kvinnesyn som stemmer særdeles godt overens med besteforeldrene mines. Damer og menn er forskjellige, har forskjellige plikter og ansvar; men er i bunn og grunn verdt like mye. Det er ikke akkurat det samme som jeg så når jeg jobbet på Hellerud VGS eller bodde på Grønland. Norsk-Pakistanere født i Norge har kort og godt enda mindre til felles med Pakistanere enn de har med etniske nordmenn.

Jeg tror denne mangelen på identitet, muligens kombinert med frustrasjon over å ikke lykkes i vårt samfunn kan få særdeles merkelige utfall. Jeg tror også mange av dem møter særdeles merkelige forventninger fra hjemlandene deres; de har kanskje forventninger fra foreldre de ikke helt har riktig kontekst for å skjønne og forventninger fra venner og bekjente som er fornorsket.. vel, man kan kanskje skjønne at de velger å forenkle verdensbildet litt sitt. Vi gjør det iallefall nok selv.


Populære innlegg fra denne bloggen

Israel og Palestina

Jeg har virkelig likt å komme tilbake til Israel og Palestina. Det er over 10 år siden jeg var her sist, og mye har forandret seg. Det som derimot ikke har forandret seg er hvor mye rart som skrives om Israel og Palestina hjemme. Dette er et blogginnlegg som handler litt om det. For ordens skyld, dette er ikke et innlegg som forsøker å gi et helhetlig og balansert bilde av konflikten.

Mange vil kanskje synes dette er et veldig pro-Israelsk innlegg. Det er det sannhet i, men det gjør det ikke mindre viktig. Uansett hvilken side man heier på i en konflikt, så er det viktig at det man mener stemmer sånn noenlunde overens med virkeligheten. At Europa syntes synd på jødene og ønsket å hjelpe dem uavhengig av konsekvensene er jo faktisk en del av grunnen til at denne konflikten ble såpass ille som den har blitt. Å gjøre samme feilen bare i motsatt retning kommer virkelig ikke til å gjøre midt-østen til et bedre sted for folk flest.
Det Israelske militæret I Hebron endte jeg opp med å bli tå…

Best places to hang out

Best spots to hang out for a while Mostly everywhere on earth has it charm, however some places are also just plain better than others. This is my short list of favourite spots to hang out on this here earth.


Hualien Hualien is a slightly ugly and earthquaky city on the wild east coast of Taiwan. It's close to the gorgeous Taroka Gorge, which is why most people is visit. I however ended up coming back 3 times and spent over 4 weeks there in total. That doesn't sound that much, but as a backpacker doing nothing it's an eternity. So, what does Hualien have to offer?

Well, Taiwan is famous for it's variety of tea and soft-drinks, with excellent stalls pretty much everywhere. In Hualien the native Taiwanese influence has resulted in a mix of chinese tea and native fruitdrinks that is just jaw-droppingly delicious. The wintermelon-tea in Hualien, and in Hualien only, is so delicious I can't think of any drink that is even comparable. Other than that, the city is managa…

Best food in the world

I little while ago I was accused of being a foodie. At first I thought that was a bit ridicilous, as I'll happily eat at McDonalds, gorge on sweet stuff by the galleons and couldn't care less about what the name of my cow was. However, the accusation does have some merits, as I certainly care more about food nowadays. To prove it, here's my list of recommended foods.

One word of warning though. The pictures are mostly illegally borrowed from the internet, and were the closest I could find to the meals I had.

10. Mongolian Meat Soup Without Meat  I had this soup in Zamiin-Hud, which is a dusty, grimy Mongolian bordertown next to China. It's a somewhat deserted town, with two cafes serving microwaved stuff and this one local place where all the mongolians ate (here, right at the north corner of the parking lot).

To say my expectations were low would be a gross understatement. The cafe barely had furniture, the staff had that thousand mile stare and didn't bat an eye w…