Gå til hovedinnhold

Sekulær kristen

I både multikulturelle og strengt religiøse land får jeg ofte spørsmålet om jeg er kristen. Som regel svarer jeg 'ja' på dette spørsmålet. Det er selvfølgelig regelrett løgn, men føles fortsatt riktig fordi det forteller hvor i verden jeg hører hjemme. Av samme grunn, å svare 'nei' fører som regel til en lang rekke genuint vanskelige spørsmål om religion og identitet, som virkelig ikke er lette om personen du prater med kan rundt 20 engelske ord.

I Europa, hvor vi har hatt nasjonalstaten som det bærende elementet, har det lenge vært nok å fortelle noen hvor man er fra. Utifra det kan man vite hva slags oppførsel man kan forvente og hva man skal forholde seg til. Det er bra, fordi det er faktisk ganske praktisk å vite om 'vi møtes klokka 10.00' betyr 'vi møtes nøyaktig klokka 10.00 og kommer du 2 minutter for sent blir jeg fornærmet' eller 'vi møtes en gang mellom 09.55 og 10.15, vi ringes om vi blir mer forsinket, men det er ingen big deal'.

Etter at politikerene våre bestemte seg for at de ikke likte nasjonalstaten på 90-tallet har det blitt ført en ganske bevisst politikk for å gjøre Europa multikulturellt. Det har ikke vært en umiddelbar suksess, for å si det mildt, fordi Europeere flytter fortsatt i meget liten grad innad i Europa. Muslimene vi har tatt inn har heller ikke hatt det lett med å finne sin egen vei i moderne og tildels lukkede europeiske samfunn. Dette betyr derimot også at vi, som man gjør i India, Brasil og USA, nå trenger å definere hvem vi er i større grad. At en person har tysk statsborgerskap er ikke lenger nok til å vite om jeg trenger å møte presist 10.00. 

En del av svaret på dette identitspørsmålet tror jeg dermed er begrepet 'sekulær kristen'. Begrepet er tatt fra jødedommen, og brukes for å beskrive ikke-religiøse jøder. Dette er jøder som ikke bare er etnisk jøder (jødedommen består av flere, tildels utvannede, etnisiter), men som identifiserer seg som jødiske på grunn av felles historie, felles kultur og felles identitet. De er jødiske fordi de synes de er det og anser seg som en del av den jødiske historien.

Som ikke-religiøs nordmann er jeg fornøyd med at kirken får stadig mindre plass i det norske samfunnet, men samtidig liker jeg genuint norske tradisjoner, norsk kultur og norsk historie. Jeg synes besteforeldre-generasjonen min var ålreite mennesker, selv om jeg er glad for at kjønnsrollemønsterene i Norge ikke står like sterkt nå som den generasjonen ønsket. Jeg er verken en konservativ som ønsker å gå tilbake til gamle verdier fordi de er gamle, men ei heller en reaksjonær som synes vi trenger et skarpt brudd med gjeldende samfunn. Jeg synes kort og godt menneskene jeg møter i Norge er veldig ålreite.. 

.. og derfor tror jeg at ikke-religiøse kristne, eller sekulære kristne, er et veldig rimelig begrep for å forklare verdi-standpunktene til både meg og veldig mange mennesker i Norge. 

Populære innlegg fra denne bloggen

Israel og Palestina

Jeg har virkelig likt å komme tilbake til Israel og Palestina. Det er over 10 år siden jeg var her sist, og mye har forandret seg. Det som derimot ikke har forandret seg er hvor mye rart som skrives om Israel og Palestina hjemme. Dette er et blogginnlegg som handler litt om det. For ordens skyld, dette er ikke et innlegg som forsøker å gi et helhetlig og balansert bilde av konflikten.

Mange vil kanskje synes dette er et veldig pro-Israelsk innlegg. Det er det sannhet i, men det gjør det ikke mindre viktig. Uansett hvilken side man heier på i en konflikt, så er det viktig at det man mener stemmer sånn noenlunde overens med virkeligheten. At Europa syntes synd på jødene og ønsket å hjelpe dem uavhengig av konsekvensene er jo faktisk en del av grunnen til at denne konflikten ble såpass ille som den har blitt. Å gjøre samme feilen bare i motsatt retning kommer virkelig ikke til å gjøre midt-østen til et bedre sted for folk flest.
Det Israelske militæret I Hebron endte jeg opp med å bli tå…

Best places to hang out

Best spots to hang out for a while Mostly everywhere on earth has it charm, however some places are also just plain better than others. This is my short list of favourite spots to hang out on this here earth.


Hualien Hualien is a slightly ugly and earthquaky city on the wild east coast of Taiwan. It's close to the gorgeous Taroka Gorge, which is why most people is visit. I however ended up coming back 3 times and spent over 4 weeks there in total. That doesn't sound that much, but as a backpacker doing nothing it's an eternity. So, what does Hualien have to offer?

Well, Taiwan is famous for it's variety of tea and soft-drinks, with excellent stalls pretty much everywhere. In Hualien the native Taiwanese influence has resulted in a mix of chinese tea and native fruitdrinks that is just jaw-droppingly delicious. The wintermelon-tea in Hualien, and in Hualien only, is so delicious I can't think of any drink that is even comparable. Other than that, the city is managa…

Best food in the world

I little while ago I was accused of being a foodie. At first I thought that was a bit ridicilous, as I'll happily eat at McDonalds, gorge on sweet stuff by the galleons and couldn't care less about what the name of my cow was. However, the accusation does have some merits, as I certainly care more about food nowadays. To prove it, here's my list of recommended foods.

One word of warning though. The pictures are mostly illegally borrowed from the internet, and were the closest I could find to the meals I had.

10. Mongolian Meat Soup Without Meat  I had this soup in Zamiin-Hud, which is a dusty, grimy Mongolian bordertown next to China. It's a somewhat deserted town, with two cafes serving microwaved stuff and this one local place where all the mongolians ate (here, right at the north corner of the parking lot).

To say my expectations were low would be a gross understatement. The cafe barely had furniture, the staff had that thousand mile stare and didn't bat an eye w…